Brambora

27.04.2010 23:43

Brambora                                      

Koulela se ze dvora,                       

velikánská brambora.                     

Neviděla, neslyšela,                         

spadla na ni závora.

Kam se koukáš závoro,                  

na tebe ty bramboro.                       

Kdyby tudy projel vlak,                   

byl by z tebe bramborák.