Kovej, kovej

27.04.2010 23:48

Kovej,kovej                                   

kovej, kovej kovaříčku,                       

okovej mi mou nožičku.                     

Ještě není okovaná,

musí býti oškrabaná