Pravidla klubu maminek

  • Přezouvání je poviné pro rodiče i děti.

  • Každý návštěvník klubu při příchodu zapíše do deníku své jméno a podpisem stvrdi složení příspěvku.

  • Na děti dohlížejí rodiče, hlídají bezpečnost svých dětí.

  • Svačíme pouze u stolu (sami sobě usnadníme úklid), pro děti noste na pití lahvičky s pítkem.

  • S pastelkami, barvami, voskovkami a jinými výtrarnými pomůckami pracujeme jen u stolu. Zabráníme tím pomalování hraček, nábytku, stěn a pod.

  • Pokud dojde k poškození vybavení klubovny, ihned nahlásit.

  • Místnost klubovny může dítě opustit jen za přítomnosti dospělé osoby, která na něj dohlíží (WC, umývání rukou...). Děti se sami nesmí pohybovat v jiných prostorách obecního úřadu.