Děti se naučí to, co žijí

Žije-li dítě s kritikou, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě s nepřátelstvím, naučí se bojovat.

Žije-li dítě s výsměchem, naučí se být plachým

Žije-li dítě s hanbou, naučí se cítit vinu.

Žije-li dítě s tolerancí, naučí se být trpělivý.

Žije-li dítě s povzbuzením, naučí se důvěřovat.

Žije-li dítě s chválou, naučí se oceňovat.

Žije-li dítě s poctivostí, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě s jistotou, naučí se mít víru.

Žije-li dítě s uznáním, naučí se tolerovat ostatní.

Žije-li dítě s přijetím a přátelstvím, naučí se nacházet lásku ve světě.

( "Rodičova síla", Dr. Logan Wright)